Siber güvenlik hava, kara ve denizden sonra dördüncü cephe olarak ülkelerin gündeminde yerini aldı. Bilişim teknolojilerindeki gelişim ve çeşitlilikle birlikte yeni tehdit türleri de arttı. Üstelik bu tehditler finans, sağlık, savunma ve eğitim teknolojilerinin sürekli birbirine bağlanması ile birlikte geleneksel risklerden çok daha etkili ve büyük çapta sonuçlara sebep olmaya başladı. USOM ülkemizin siber güvenliğinin sağlanması için merkezi otorite olarak BTK bünyesinde kuruldu.

Ulusal Olaylara Müdahale Merkezi ya da kısa adıyla USOM, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki merkezlerden biri. Ulusal çapta siber faaliyetleri sürekli olarak izleyerek riskleri hızlı bir şekilde tespit ederek, gerekli koordinasyonu sağlama görevi edinen USOM’da Türk mühendisler ve yerli ve milli yazılımlar kullanılıyor.

BTK, siber güvenlik konusundaki açığı kapatmak konusunda kamu kurum ve kuruluşlarını koordine etmek üzere çalışmalar yapıyor. Tespit ettiği ya da şikayet üzerine öğrendiği siber riskleri bertaraf etmek için yedi gün yirmi dört saat esasına göre çalışan BTK, yerli yazılım geliştirilmesi ve yerli kaynakların kullanılmasına özen gösteriyor. Belli aralıklarla BTK Akademi bünyesinde siber güvenlik uzmanı yetiştirmek için de eğitimler veriyor. Siber Yıldız gibi büyük çaplı organizasyonlar düzenleyerek hem siber bilincin artırılması hem de yeni yeteneklerin keşfedilmesi için adımlar atıyor.

Siber güvenlik nesnelerin İnterneti gibi konuşan arabalar, akıllı şehirler, elektronik harp gibi modern dönüşümler hız kazandıkça önemini korumaya devam edecek. USOM işte bu tehditleri hızlıca keşfetmek ve gereğinin yapılması için ilgili kurum ve kuruluşları organize etmek için kurulan yapının adı. SOME adını verdikleri farklı birimlerle sürekli irtibat halinde çalışmalarını devam ediyor.