Üretimde otomasyon, siber güvenlik, otonom otomobiller, bulut tabanlı web servisleri, nesnelerin interneti (IOT), makine öğrenmesi, yapay zeka, sanal gerçeklik, sanallaştırılmış gerçeklik ve benzeri konularda sık sık konuşuluyor ve yazılıyor.

Bu konularda deneyim sahibi insanlar yaşanan gelişmeleri özetlemeye, fikir vermeye çalışıyoruz. Bu yazıların, geleceğin girişimcileri, girişimleri ve sermaye sahiplerini motive ederek ülkemiz için yeni ekonominin temellerinin bilinçli şekilde atılmasına yardımcı olması en büyük temennimiz. Bu bahsettiğimiz alanlar büyük resmin maalesef en önemli kısmı değil. Gelecek yüzyılda dünyada yaratılan katma değerden daha fazla pay almak, toplumsal ve kişisel refaha erişmek için de tüm bu bahsedilen konularda mesafe almak çok önemli. Bundan 10 sene önce siber güvenliğin hayal olduğunu düşünen şirketler, bunun zararından çok büyük ölçüde etkilendiler. Benzer trendler kişisel bilgisayarların yaygınlaşması, akıllı cep telefonlarının kullanıma girmesinde de yaşandı. Bu durumu anlayarak hızla ayak uyduranlar ve liderlik edenler öne geçerken, ipuçlarını doğru okuyamayan ülkeler ve firmalar çok ciddi bir kayba uğradılar.

Kendimizi sert rüzgarların eline bırakmadan önce yönümüz konusunda bir karar vermemiz ve bu kararı uzun süre sadık kalarak bazı uygulamalara başlamamız gerekiyor. Aksi halde ortaya çıkacak zaman kaybı ve ekonomik kayıp, kısa süreli ekonomik duraksamaların çok ötesinde zarar verecek bir noktaya gidebilir (Sanırım S400 kararı sonunda ortaya çıkan durum, bu konunun ne kadar hassas olduğunun bir göstergesi). İçerisinde bulunduğumuz coğrafyanın ürettiği doğal krizler yanında teknolojik gelişmeleri doğru okuyamamak sonucunda göz göre göre müdahale etmediğimiz için ortaya çıkan bir seri zorlukla karşılaşma ihtimalimiz hiç uzak değil.

Yukarıda adını koyduğumuz yüksek teknoloji ürünleri yanında, henüz ülkemizde hak ettiği yeri bulamayan siber güvenlik teknolojileri konusundaki ilerlemede stratejik olarak ülkemizin geleceği hakkında belirleyici bir unsur olacak.

Yeni dünya düzeni denilen olgu, küreselleşme adı altında daha geniş kitlelere ulaşarak gelişmekte olan ülkeler üzerinde güç sahibi olabilmek ve ekonomik sömürgecilik yapabilmek amacıyla, gelişmiş ülkeler tarafından kurgulanmış kapitalist küreselleşme modelidir.

Yeni dünya düzeni olarak şimdilerde sıklıkla duyduğumuz Küresel Kapitalizm, teknolojiyi serbest bırakarak yaygınlaşmasını sağlamış ve teknolojinin daha hızlı gelişmesinin önünü açmıştır. Bu süreç, uyum sağlayabilen ülkeler adına faydalı olurken diğer taraftan teknolojiye yetişemeyen ve hazırlığını yapamayan ülkeler için ise sonun başlangıcı olmuştur.

Teknolojik gelişmeler, iletişimin yaygınlaşması, internet, bilgisayar, uydu cep telefonu gibi teknolojik aletlerin ve sistemlerin yenilenmesi ile veri ses ve görüntü aktarımının hız kazanması, dış ticaretin artması ve finans sektörünün bir birleriyle entegrasyonu, yeni kuşakların talep ve ihtiyaçlarındaki değişim, veri madenciliğinin önem kazanması, global rekabet kavramının oluşması, karlılık için müşteri taleplerine cevap vermenin zorunluluk arz etmesi, global yaşam içinde zamanın değer kazanması gibi bütün etkenler ve Endüstri 4.0 yaklaşımının da önem kazanması global şirketleri dolayısıyla da ülkeleri yeni dünya düzenine itmiştir.

Bilgi ve bilgiyi kullanma kabiliyetinin önem kazandığı günümüzde artık bilgi açık olup sadece bu bilgiyi stratejik olarak doğru kullanabilenlerin yükseldiği bir dönemdeyiz. İnovasyon bu aşamada devreye girerek mevcut bilgi ve tecrübeyi değer yaratacak şekilde sunulmasını sağlar. Üretim ve sanayileşme çerçevesinden bakarsak, üretim ve sanayileşme tabi ki şart fakat ürettiğini daha anlamlı bir şekilde sunan şirketlerin daha çok kazandığını bilmekteyiz. Günümüzdeki iphone örneğinden yola çıkarsak, ürünü, maliyeti düşük ülkelerde tamamlayıp kendi strateji ve konseptinde müşteriye sunması bu yaklaşımın göstergesidir. Bu bakımdan geliştirilen ürünü pazarda değerli kılacak inovatif stratejiler daha önemlidir. Yeni dünya düzeni, bilgiden çok bu bilgiyi nasıl sunduğunuza ve nasıl değerli kıldığınıza bakmaktadır.

 

Bir başka Siber sırlar yazımızda görüşmek dileğiyle.